Girls


girls at the bus stop
girls in the back seat
girls all around
but none of them
none of them
talk to me
girl in the classroom
girls in the hallway
girls all around me
but none of them
none of them
talk to me
is it because of my ugly suit?
is it because of my smelly car?
is it because of my lame t-bone?
is it because of this lame guitar?
girls in my volkswagen
girls in my charger
girls all around me
but none of them
none of them
talk to me
girls in the quik-e-mart
girls at the 7-11
girls all around me
but none of them
none of them
talk to me
i think it's because of my drinking gut
is it because of my so-called pecs?
is it because i'm stuck in a rut?
is it because of my buddy holly specs?
[Jay's anti-skat diatribe]
girls in the kitchen
girls in my pantry
girls all around me
but none of them
none of them
talk to me
girls in my bedroom
girls in my closet
girls in bed with me?
but none of them
none of them
talk to me
i think it's because of my ugly suit
i think it is my smelly car
i think it's because of my lame t-bone
i think it is this crappy guitarCaptcha
Liedje 3 Minute Hero Girls is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Girlsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 3 Minute Hero Girls downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Girls in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.