Songtekst van 30 Odd Foot of Grunts: Things Have Got To Change

Things Have Got To Change


Things Have Got To Change
(Cochran/Crowe)

I know I've got to get out
Gotta run away
Can't afford the maintenance baby
Things have got to change
Things have got to change
Things have got to change
Pointless conversation
Changing nothing
Just wasting time

How did I get here
When do I get to go
Who gave you the notion
You could assume the things I know
The things I know
Oh yeah there's some things I know
Pointless conversation
Changing nothing
Just wasting time
High stress situations baby
Never been a friend of mine

Truth comes in silence
Everybody knows
From blistered self confidence
Only prejudice grows
Only prejudice grows
Watch how it grows
Pointless conversation
Changing nothing
Just wasting time

I know I've got to get out
Gotta run away
Can't afford the maintenance baby
Things have got to change
Things have got to change
Things have got to change
Pointless conversation
Changing nothing
Just wasting time
Home on the highway baby
This is goodbye's smile30 Odd Foot of Grunts Lyrics IndexCaptcha
Liedje 30 Odd Foot of Grunts Things Have Got To Change is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Things Have Got To Changemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 30 Odd Foot of Grunts Things Have Got To Change downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Things Have Got To Change in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.