Songtekst van 36 Crazy Fists: An Agreement Called Forever

An Agreement Called Forever


Come brush away these fists and I will tell you
everything
I hope you know how long I'm lacking
So carve my name and take me to the strength under it all
Then bury me where I fall

Push and pull like sex machines, like sex machines
Push and pull like sex machines, like sex machines

Questioning if I should even be here
I won't make that same mistake
And taking to bed all these things that I hate
I will complain, I will complain

A bleeding light has made us all just want to wash away
And best believe I want it blinding
Under it all I black out holes and glorify disguise
Still draining me from all this strife

Push and pull like sex machines, like sex machines
Push and pull like sex machines, like sex machines

Questioning if I should even be here
I won't make that same mistake
And taking to bed all these things that I hate
I will complain, I will complain

Stare at the sun
Staring at the sun

Questioning if I should even be here
I won't make that same mistake
And taking to bed all these things that I hate
I will complain, I will complain

Bury me where I fallCaptcha
Liedje 36 Crazy Fists An Agreement Called Forever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied An Agreement Called Forevermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 36 Crazy Fists An Agreement Called Forever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje An Agreement Called Forever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.