Beautiful Child


we were lonely
we were angry
for being tied up to our lives
we always mourned
as the days passed by

we were shatterd
and we were guided
by the calling of the wild
the great unknown
and no more run and hide

get in your car and drive
into the the fading light of day
find the living boy
someone to take your breath away
beautiful child
take the ride into the light of day
beautiful child
no one else is gonna give you away

beautiful child

beautiful child

beautiful child

beautiful child

we were heartless
we were in need
we thought life is just that way
we were searching for love in the dead of night
we couldn't see it
couldn't find it
wouldn't get it anyway
another rock
and we feel out of mind

get in your car and drive
into the the fading light of day
find the living boy
someone to take your breath away
beautiful child
take the ride into the light of day
beautiful child
no one else is gonna give you away

beautiful child

beautiful child

beautiful childCaptcha
Liedje 4 Strings Beautiful Child is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Childmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 4 Strings Beautiful Child downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Child in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.