Songtekst van 4 Strings: Let It Rain (DJ 4 Strings Vocal Mix)

Let It Rain (DJ 4 Strings Vocal Mix)


Let it rain
Let it color all my skin
Let it rain
Wash away my doubts and pain

I wanna discover
I don't wanna make believe
Let it rain down on me
Let it rain down

Let it rain down
Let it rain down
Let it rain down
Let it rain, let it rain

Let it rain
Let it color all my skin
Let it rain
Wash away my doubts and pain

I wanna discover
I don't wanna make believe
Let it rain down on me
Let it rain down

Let it rain down
Let it rain down
Let it rain down
Let it rain, let it rainCaptcha
Liedje 4 Strings Let It Rain (DJ 4 Strings Vocal Mix) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let It Rain (DJ 4 Strings Vocal Mix)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 4 Strings Let It Rain (DJ 4 Strings Vocal Mix) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let It Rain (DJ 4 Strings Vocal Mix) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.