Songtekst van 4ft Fingers (Four Feet Fingers): Sense Of Direction

Sense Of Direction


Did you ever have something
that you wanted to say
never had the guts to speak your mind
and have it any other way
I don't know I was told and this is sound advice
get a beer down your neck and this is what we say
I don't need it don't fucking make me
I don't need it, I can't stand it None of us need it
- Drink a bit more beer And this is what we'll say
I don't give a fuck This is what we say
Is there something you needed to do and now's the time
Save courage up and use that line
And every single day this is the time today
All together, THIS IS WHAT WE SAY!
LA, LA, LA, LA, LA
LA, LA, LA, LA, LA
OI-OI-OICaptcha
Liedje 4ft Fingers (Four Feet Fingers) Sense Of Direction is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sense Of Directionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 4ft Fingers (Four Feet Fingers) Sense Of Direction downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sense Of Direction in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.