Punk Asylum


Crazy people just keep smilin
livin in a Punk Asylum
crazy people stop your cryin
Close my eyes
Cover my ears
but still I listen
still I hear
Crazy people everywhere
singing punk with out a care
everday at half past three
I see the nuts starin at me
Im living in a Punk Asylum
living in a Punk Asylum
It doesnt matter what they think
My sanity is in the sink
I can hear them bouncing off the walls
singing pennywise walkin down the halls
Im living in a Punk Aslyum
Crazy people just keep smilin
livin in a Punk Asylum
crazy people stop your cryin
Close my eyes
Cover my ears
but still I listen
still I hear
Crazy people everywhere
singing punk with out a care
People hear and turn their rear
they dont think of it as a career
they cover their ears and call it noise
telling me to go play with my toyz
this is how I spend my day
such is life when you held at bay
tomorrow is when they set me free
I turn my head and and say let me be
I'll turn the world upside down
turning it into a big punk town
where nofx & op ivy rulez
and punk is essential in all the schoolz
Im living in a Punk Aslyum
Crazy people just keep smilin
livin in a Punk Asylum
crazy people stop your cryin
Close my eyes
Cover my ears
but still I listen
still I hear
Crazy people everywhere
singing punk with out a careCaptcha
Liedje 5-fingerdyscount Punk Asylum is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Punk Asylummits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 5-fingerdyscount Punk Asylum downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Punk Asylum in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.