All Of My Heros Are Dead


Today my radio won't play
You - you died and left me here this way
I guess you lived you rlife
Like a loaded shotgun
You thought that your choice
Was no choice at all
I wanted to be just like you

All of my heroes are dead now
Left me here
In this wasted ghost town
All of my heroes

Yeah - your exit had such charm
And you - you ran a fortune
Through your arm
You lived your life like
A Molotov cocktail
Always set to explode
Behind the veil
I wanted to be like you

(Chorus)Captcha
Liedje 58 All Of My Heros Are Dead is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Of My Heros Are Deadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 58 All Of My Heros Are Dead downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Of My Heros Are Dead in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.