Nube Triste


estoy viviendo en la muerte
en un mundo distorsionado
sin nada q temer y tampoco nada q hacer
estoy sentado en mi nube triste otra vez
y vuelo x los aires mas alla
estoy sentado en mi nube triste otra vez
y siento q no voy a regresar
no me trates de hablar
hay momentos en q los q solo kiero estar
aisalado aislado en mi nube
estoy viviendo en la muerte
en un mundo distorcionado
sin na q temer y tp na q hacer
estoy sentado en mi nube triste otra vez
y vuelo x los aires mas alla
estoy sentado en mi nube triste otra vez
y siento q no voy a regresar
no me trates de hablar
hay momentos en los q solo kiero estar
aislado aislado en mi nube

en mi nube nube triste
en mi nube nube nube nube nube tristeeeCaptcha
Liedje 6 Voltios Nube Triste is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nube Tristemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 6 Voltios Nube Triste downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nube Triste in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.