Let Me Ride That Donkey


gimme that donkey but and them big ole legs
i aint to hard to beg
aint no shame in this game
im gonna break it down and beg like jane
pleasepleaseplease
let me ride that donkey donkey
let me ride that donkey donkey
let me ride that donkey donkey
let me ride that donkey donkey
let me ride that donkey donkey
let me ride that donkey donkey
pleasepleaseplease

bend on over and get buck wild
let me do that donkey jordan style
grip them hips and balls the ride
now do the bride
pop it dont stop it i wanna knock it
open up and let me come inside
take me on a donkey ride
let that body jerk
aint no time to play just do it at work
cuz im a bizness manCaptcha
Liedje 69 Boyz Let Me Ride That Donkey is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Me Ride That Donkeymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 69 Boyz Let Me Ride That Donkey downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Me Ride That Donkey in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.