Icy Blue


I toss and turn you presence disturbs me
Seethe and burn you ignite me
You move away but not too far
You move away but not too far
I need to know just where you are
'Cuz I keep track of my friends
And I keep track of my enemies
Who is who, who is who it changes daily

And you loved her truly yet you loved her cruelly
You loved her truly but you loved her cruelly
You love her

I see you icy blue
cold and indifferent
No emotion no commitment
I see she and she sees a red red sea
Bleeding for life now she's bleeding to death
Feeling the power and the pain
So much loss she tries harder to gain

And you loved her truly yet you loved her cruelly
You loved her truly but you loved her cruelly
You love her

Are you gonna let him, let him love you to death?
Are you gonna let him, let him love you to death?
Are you gonna let him?

'Cuz if he can't break your heart well maybe he'll bust a couple of ribs

I toss and turn your presence disturbs me
Seethe and burn you ignite me
You move away but not too far
You move away but not too far
I need to know just where you are
'Cuz I keep track of my friends
And I keep track of my enemies
Who is who, who is who it changes daily

I see you icy blue
Cold and indifferent
No emotion no commitment

Are you gonna let him?
Let him love you to death?
Are you gonna let him?
Let him love you to death?
Are you gonna let him, let him love you to death?
Are you gonna let him?

And he loved you truly yet he loved you cruelly
He loved you truly but he loved you cruellyCaptcha
Liedje 7 Year Bitch Icy Blue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Icy Bluemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 7 Year Bitch Icy Blue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Icy Blue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.