We, The Termites


Parasitic frenzy, sanguinary
Our greatest legacy, a total fallancy
Steel to tissue, cut, repeat
Robotic mounds of flesh, blood and shit
We the termites
Wood to blood
Macabre tradition
We the termites
Wood to blood
Our infliction
Despondency
Immeasurable misery
Devoured sentience
Rabid smiles, avert your eyes
Too scared to face consequence
Freedoms negated as jaws clench shut
Saline to soil, fallen to forgotten
Blood spilt in your absence still leaves a red stain on your hands
Mass immolation, for what purpose?
To dig graves (ours and theirs) with our teeth
The time will come when history will end
Quite a fitting reward for a job well doneCaptcha
Liedje 8 Foot Sativa We, The Termites is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We, The Termitesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 8 Foot Sativa We, The Termites downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We, The Termites in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.