Songtekst van A Beautiful Oblivion: A Story I Wrote

A Story I Wrote


Twenty pills should do the trick
Of keeping myself from getting sick and tired
Of all the pain, who's to blame

In between the pages of a story that I wrote
Lies within the middle a suicide note
You're love has never mattered and I'm falling on my face
Get rid of all the traces as my body leaves this place

She goes to sleep hoping it's a dream
But wakes up and it's the same thing
That she goes through everyday
Wiping her tears away

In between the pages of a story that I wrote
Lies within the middle a suicide note
You're love has never mattered and I'm falling on my face
Get rid of all the traces as my body leaves this place

Do you hear Me
I love you
Don't give up my child
You're worth so much more to MeCaptcha
Liedje A Beautiful Oblivion A Story I Wrote is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Story I Wrotemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Beautiful Oblivion A Story I Wrote downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Story I Wrote in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.