Dream Reality


I awake, gone is my dream
only it's mist fades away

back is fear and sadness
claiming my heart like a black hand
I cry as I refuse to accept this day
I want back the dream, unreality
in it's grasp I am free
onlu in it's domain can I live

now on this day I am powerless, pointless
I can not continue through this misery
here no spirits will guide me
and I wish for eternal life in fantasy

I am surrounde by a world of ignoranceand hate
yet it's my reality

I can not exceptit, so be it
I shall end my life
away fron reality
eternity unfolds

(away from reality, eternity un) foldsCaptcha
Liedje A Canorous Quintet Dream Reality is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dream Realitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Canorous Quintet Dream Reality downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dream Reality in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.