Songtekst van A Chinese Restaurant: Bandage For My Bleeding

Bandage For My Bleeding


So look at me now, understand where I am, on top where you won't ever be

So look at me now, understand where I am, on top where you won't ever be,
You stood up late to reach the train
Not sorry for that, just remember what you said, I'm stuck in circles with walls around me that I can't kick away

Take a look around you, these pictures of me, these guys following,
Your pretty face looks strange
Take a look around you, these pictures of me, these guys following,
Your pretty face looks strange!

What will you do, and how far will you go to reclaim your place?
Will you be the bandage for my bleeding?
What will you do, and how far will you go to reclaim your place?
Will you be the bandage for my bleeding?
What will you do, and how far will you go?

So what will you do, with your back against the wall?
I'm standing right in front of you, my words are blaming you, that's all
And where will you go, when there's nothing left to say?
Your stuck in circles with walls around you, you can't kick away

Take a look around you, these pictures of me, these guys following,
Your pretty face looks strange
Take a look around you, these pictures of me, these guys following,
Your pretty face looks strange

Would you bleed a river to construct a spirit full of pieces based on good old memories?

What will you do, and how far will you go to reclaim your place?
Will you be the bandage for my bleeding?
What will you do, and how far will you go to reclaim your place?
Will you be the bandage for my bleeding?
What will you do, and how far will you go to reclaim your place?
Will you be the bandage for my bleeding?
What will you do, and how far will you go?Captcha
Liedje A Chinese Restaurant Bandage For My Bleeding is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bandage For My Bleedingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Chinese Restaurant Bandage For My Bleeding downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bandage For My Bleeding in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.