Songtekst van A Chinese Restaurant: Broken Hearts And Picture Frames

Broken Hearts And Picture Frames


Well I saw your smile in the mirror, and maybe the smile was a lie
And I have no place I belong to, and I always stay for a while For a while

Goodbye, goodbye I start my own wasting time
Goodbye, goodbye, goodbye

For all that we promised, all that we promised is done, fade away and it's gone And I scream, scream your name with broken hearts and picture frames

Well I saw your smile in the mirror, and maybe the smile was a lie
And I have no place I belong to, and I always stay for a while

I saw your smile in the mirror, I saw your smile in the mirror
I saw your smile in the mirror, I saw your smile goodbye

For all that we promised, all that we promised is done, fade away and it's gone And I scream, scream your name with broken hearts and picture frames

All that we promised, all that we promised, so fade and away, and it's done
And I scream, scream your name, with broken hearts and picture framesCaptcha
Liedje A Chinese Restaurant Broken Hearts And Picture Frames is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Broken Hearts And Picture Framesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Chinese Restaurant Broken Hearts And Picture Frames downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Broken Hearts And Picture Frames in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.