Songtekst van A Chinese Restaurant: Player Two Wins The Game

Player Two Wins The Game


Alright!
I will not harm you, I will not harm you the same way
Can you hear their laughter? Can you hear their laughter, too?
I will not harm you, I will not harm you the same way
Can you hear their laughter? So can you hear them laugh?

What a nice play, played on you,
Well it's much better than I could do, I could do, I could do
Yeah It's much better than I could do

I will not harm you, I will not harm you the same way
Can you hear their laughter? Can you hear their laughter, too?
I will not harm you, I will not harm you the same way
Can you hear their laughter? So can you hear them laugh?

What a nice play, played on you,
Well It's much better than I could do, I could do, I could do
Yeah It's much better than I could do

What a nice play, played on you,
Yeah It's much better than I could do, I could do, I could do
Yeah It's Much better than I could do

Game over and out!
Game over and out!
Game over and out!
Game over and out!
Game over and out!
Game over and out!Captcha
Liedje A Chinese Restaurant Player Two Wins The Game is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Player Two Wins The Gamemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Chinese Restaurant Player Two Wins The Game downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Player Two Wins The Game in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.