Songtekst van A Chinese Restaurant: They Announced Confinement

They Announced Confinement


My dear, do not be silent when they try to tear us apart tonight
And my dear, I am a number and I'm a target and they have come too close tonight
1, 2, 3, 4!

Silence, what have I done?
Look where I am, what I've become,
Look where I'll find my silence

White walls, quiet walls, nightly help calls,
Screaming for attention, help calls

Speak to me, speak to me, speak
Voices cannot speak through silence!
Speak to me, speak to me, speak
This is getting out of control!
Speak to me, I am here, I'm alive, allowed to be someone else,
Speak to me, speak to me, speak!

My dear, do not be silent when they try to tear us apart tonight
My dear, I have been trussed to this bed and I, I need a sign, I can't react My dear, have I been caught in the act? Have I? my dear, do not be silent
Lets go!

Speak to me, speak to me, speak
Voices cannot speak through silence!
Speak to me, speak to me, speak
This is getting out of control!
Speak to me, I am here, I'm alive, allowed to be someone else
Speak to me, I am here, I'm alive, allowed to be someone else
Speak to me, speak to me, speak
Voices cannot speak through silence!
Speak to me, speak to me, speak
This is getting out of control!
Speak to me, I am here, I'm alive, allowed to be someone else
Speak to me, speak to me, speak!Captcha
Liedje A Chinese Restaurant They Announced Confinement is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied They Announced Confinementmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Chinese Restaurant They Announced Confinement downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje They Announced Confinement in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.