Crash World


Crash
That was you and me
Started out so innocently
Shattered on the ground
I hear the sound

Crash
Ringing in my ears
I still feel the sting of my tears
Someone wake me
I can't seem to break free

Go on, get out of my head
I'm on the wrong side of a parallel universe
Am I alive or just dead?
I've been somewhere in the dark
Livin' in a crash world

Hush
Don't say one more word
At this point the truth seems absurd
'Cause who we were
It's gone forever

Crashed
Underneath the fears
Everything's so twisted and weird
Someone save me
I can't seem to break free

Go on, get out of my head
I'm on the wrong side of a parallel universe
Am I alive or just dead
I've been somewhere in the dark
Livin' in a crash world

Crash world, yeah, yeah

Slow motion, devastation
Should've see it comin' but I couldn't do nothin'
Emotion, desperation
Someone save me
I can't seem to break free

Universe, universe

Go on, get out of my head
I'm on the wrong side of a parallel universe
Am I alive or just dead?
I've been somewhere in the dark
Livin' in a crash world

Go on, get out of my head
I'm on the wrong side of a parallel universe
Am I alive or just dead?
I've been somewhere in the dark
Livin' in a crash world

Crash world, yeah, yeah
Crash worldCaptcha
Liedje A Cinderella Story Crash World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crash Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Cinderella Story Crash World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crash World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.