Girl Can Rock


Hey, ready for the big time, ready for the small
Whatever's comin' to me, I'll be ready for it all
Sometimes it ain't easy, sometimes it's not polite
Some days I don't get it, some days I get it right

It's in my heart, it's in my head
That's what I said

Hey boys, are you ready for the shock
I'm living proof, the girl can rock
Spread the news around every single block
Hey boys, the girl can rock

Standin' in the spotlight workin' up a sweat
Givin' all I got and lovin' what I get
I can't hold back what I feel inside
and if I make you nervous, you better step aside

It's in my heart, it's in my head
That's what I said

Hey boys, are you ready for the shock
I'm livin' proof, the girl can rock
Spread the news around every single block
Hey boys, the girl can rock

Standin' in the spotlight workin' up a sweat
Givin' all I got and lovin' what I get
I can't hold back what I feel inside
And if I make you nervous, you better step aside

It's in my heart, it's in my head
That's what I said

Hey boys, are you ready for the shock
I'm livin' proof, the girl can rock
Spread the news around every single block
Hey boys, the girl can rock

The girl can rock
Don't say maybe or call me, 'Baby'
I ain't crazy at all

It's in my heart, it's in my head
That's what I said

Hey boys, are you ready for the shock
I'm livin' proof, the girl can rock
Spread the news around every single block
Hey boys, the girl can rock

Hey boys, are you ready for the shock
I'm livin' proof, the girl can rock
Spread the news around every single block
Hey boys, the girl can rock

I'm gonna live it up, I'll never give it up
I'm gonna spread the news around the block
It ain't no shock the girl can rock
The girl can rock, the girl can rock
The girl can rock, yeah, rockCaptcha
Liedje A Cinderella Story Girl Can Rock is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Girl Can Rockmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Cinderella Story Girl Can Rock downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Girl Can Rock in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.