Songtekst van A Cinderella Story: Our Lips Are Sealed

Our Lips Are Sealed


Can you hear them? They talk about us
Telling lies, well, that's no surprise
Can you see them? See right through them
They have no shield, no secrets to reveal

It doesn't matter what they say
In the jealous games people play, hey
Our lips are sealed

There's a weapon which we must use
In our defense, silence
Spreading rumors, so far from true
Dragged up from the underworld
Just like some precious pearl

It doesn't matter what they say
In the jealous games people play, hey
Our lips are sealed

Pay no mind to what they say
It doesn't matter anyway, hey
Our lips are sealed

Hush my darlin', don't you cry
Cryin' angels forget their lies

Can you hear them? They talk about us
Telling lies, well, that's no surprise
Can you see them? See right through them
They have no shield, no secrets to reveal

It doesn't matter what they say
In the jealous games people play, hey
Our lips are sealed

Pay no mind to what they say
It doesn't matter anyway, hey
Our lips are sealed
Our lips are sealed
Our lips are sealedCaptcha
Liedje A Cinderella Story Our Lips Are Sealed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Our Lips Are Sealedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Cinderella Story Our Lips Are Sealed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Our Lips Are Sealed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.