Songtekst van A Flock Of Seagulls: Wishing (If I Had A Photograph Of You)

Wishing (If I Had A Photograph Of You)


It's not the way you look
It's not the way that you smile
Although there's something to them
It's not the way you have your hair
It's not that certain style
It could be that with you

If I had a photograph of you
It's something to remind me
I wouldn't spend my life just wishing

It's not the make-up
And it's not the way that you dance
It's not the evening sky
It's more the way your eyes
Are laughing as they glance
Across the great divide

If I had a photograph of you
It's something to remind me
I wouldn't spend my life just wishing

It's not the things you say
It's not the things you do
It must be something more
And if I feel this way for so long
Tell me is it all for nothing
Just don't walk out the door

If I had a photograph of you
It's something to remind me
I wouldn't spend my life just wishingCaptcha
Liedje A Flock Of Seagulls Wishing (If I Had A Photograph Of You) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wishing (If I Had A Photograph Of You)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Flock Of Seagulls Wishing (If I Had A Photograph Of You) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wishing (If I Had A Photograph Of You) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.