Songtekst van A Girl Called Eddy: Baby Plays Around

Baby Plays Around


It's not open to discussion anymore
She's out again tonight
And I'm alone once more
She's all I have worth waiting for
But baby plays around

And so it seems
I've always been the last to know
To hold on to that girl
I had to let her go
I wish to God
I didn't love her so
Baby plays around

I try to be strong
Hold on to my pride
She doesn't even know it's wrong
How much I hurt Inside
And heaven knows I've tried
But baby plays around
Just a plaything
It's hard to reconcile
The facts I'm facing

It's not open to discussion anymore
She walks those shiny streets
I walk the worn out floor
She's all I have worth living for
Baby plays
Baby plays
AroundCaptcha
Liedje A Girl Called Eddy Baby Plays Around is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baby Plays Aroundmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Girl Called Eddy Baby Plays Around downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby Plays Around in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.