Get In The Coffin


Hey fuckhead weekend party jock
You're just a piece of shit that talks
Hey rich sorority goldie locks
Out getting raped or suckin cock
Hey high school homie gangster snot
Hope your stabbed hope your shot
Hey dreaded white kid smoking pot
Trying to be what your not
Hey suit and tie I hipe you die
You laugh at me your lifes a lie
Hey clever jerk just ring it up
Caus any jerk could work your jo
Hey critic nerd hear this you slo
With mouth on retro rocker nob Wont all you losers cut it short
So I dont have to hear your shit anymore

Kill yourself-Draino cocktail off a cliff
Kill yourself-ill the tub and slit your wrists
Kill yourself-Hangmans noose shot through the mouth
Kill yourself-You should be sick to death of yourselfCaptcha
Liedje A Global Threat Get In The Coffin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get In The Coffinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Global Threat Get In The Coffin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get In The Coffin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.