Mind Bomb


You'll listen if I shout
Who cares what it's about?
Another thing that I don't need
Your bible's my record sleeve
I'm in your ear, then out your mouth
Mind bomb, the next is you
Rolls off your tongue, an easy out
Mind bomb, the next is you
On a site to check the scene
Is what you say still what you mean?
Selling cream for teenage jean
They're all still IDLE THREATS
Cause if a brick's been thrown
I haven't seen
It's in your head and out your mouth
Mind bomb, the next is you
Rolls off your tongue, but what are you about?
Mind bomb, the next is you
Flags wave above a stagnant dream
There's ugly faces and patched fatigues
Don't mess around, We've got it,
nothing left to explore
Do you feel the same thing now that you did before?
Did it already get you?Captcha
Liedje A Global Threat Mind Bomb is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mind Bombmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Global Threat Mind Bomb downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mind Bomb in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.