Humanity


Louise Rhodes :

These days I find
I'm wasting my time
On all the little things
That shouldn't concern me
Weighing my heart
With such confused emotion
Letting anxiousness in
Where peace should prevail

It's just my humanity
Getting the better of me
It's just my humanity
Getting the better, getting the better of me

I've been working on it
Just trying and working on it
Knowing the soul to be lighter
If I could just shed this weight
Or just carry this weight
Without objection
So weight become lightness
And light becomes weightless

Oooo it's just my humanity
Getting the better of me
It's just my humanity
Getting the better, getting the better of me

I'm lifting
The lid off
Eventually
Holding my head up
And clarity
Where once there was proud
I know this place
And smile inside

Ooooh it's just my humanity
Getting the better of me
It's just my humanity
Getting the better, getting the better of me

It's just my humanity
Getting the better, getting the better of me
Getting the better, getting the better (getting the better), getting the better of me
It's just my humanity
Getting the better, getting the better of meCaptcha
Liedje A Guy Called Gerald Humanity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Humanitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Guy Called Gerald Humanity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Humanity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.