Cry Wolf


Night I left the city
I dreamt of a wolf
He came from where the winds are cold
and truth is seen through keenholes
Strange longings that will never sleep

now he's come where no heart beats

Cry wolf
time to worry
cry wolf
time to worry now

You can start but you cannot stop
you give in but you can't give up

you can tell all your desperate jokes to a world that puts your
love on hold

Cry wolf
time to worry
cry wolf
time to worry now
Cry wolf
time to worry
cry wolf
time to worry now

The sunken - in eyes and the pain in his cries

a shape in the dark

Cry wolf
time to worry
cry wolf
time to worry now
Cry wolf
time to worry now
Cry wolf
time to worry now
Cry wolf
time to worry
cry wolf
time to worry now
Cry wolf
time to worry now
cry wolf
time to worry nowCaptcha
Liedje A-ha Cry Wolf is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cry Wolfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-ha Cry Wolf downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cry Wolf in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.