I Dream Myself Alive


Dream myself alive
I dream myself alive
You can't deny
There's something dark against the light
All I can say It doesn't have to be this way
We'll be chasing our tails madly
See days pass like wild fire
Right from the start
I knew this world would break my heart
I dream myself alive
Dream myself alive
I dream myself alive
Dream myself alive
What can it mean
I'm drawing pictures of the same
Right from the start
I knew this girl would break my heart
Dream myself alive
Dream myself alive
I dream myself alive
Dream myself aliveCaptcha
Liedje A-ha I Dream Myself Alive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Dream Myself Alivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-ha I Dream Myself Alive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Dream Myself Alive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.