I Will Follow Him


I will follow him
Follow him wherever he may go
And near him I always will be
For nothing can keep me away
He is my destiny

I will follow him
Ever since he touch my heart I knew
There isn't an ocean too deep
Or mountain so high it can keep
Keep me away
Away from his love

I love him (3X)
And where he goes
I'll follow (3X)

I will follow him
Follow him wherever he may go
There isn't an ocean too deep
Or mountain so high it can keep
Keep me away

I will follow him (follow him)
Follow him wherever he may go (uuuu)
There isn't an ocean too deep
Or mountain so high it can keep
Keep us away
Away from his love

Oh yeah
Oh yes I love him (I??ll follow)
I'm gonna follow (true love)
He'll always be my true love (forever)
For now until forever
I love him (3X)
And where he goes
I'll follow (3X)
He'll always be
My true love (3X)
For now until
Forever (3X)
There isn't an ocean too deep (oh oh oh)
Or mountain so high it can keep (nothing can keep me)
Keep us away
Away from his loveCaptcha
Liedje A-ha I Will Follow Him is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Will Follow Himmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-ha I Will Follow Him downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Will Follow Him in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.