Out Of Blue Comes Green


Father
My wings are clipped
See the steps that made me trip
Now I'm so lonely
Mother
Time's frozen flame
Seem to linger in the rain
Holding me only
Like a river I'm flowing
And there's no way of knowing
if I'm coming or going
I need something to chain me down

But it don't matter
My eyes have seen
For better
Out of blue comes green

Mother
I have gone wrong
Work my fingers to the bone
All I've been doing
Father
Proud that I am
To be born into such hands
Your love so renewing
And I know I can lose it
Part of life you can't choose it
As I touched the horizon
It just felt like I'd die soon

Don't matter
My eyes have seen
For better
Out of blue comes green

Out of blue comes green'
Lauren SavoyCaptcha
Liedje A-ha Out Of Blue Comes Green is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Out Of Blue Comes Greenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-ha Out Of Blue Comes Green downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Out Of Blue Comes Green in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.