The Living Daylights


Hey driver
where're we going? I swear my nerves are showing

Set my hopes up way too high
living's in the way we die

Comes the morning and the headlights fade in rain

Of hundred thousand people I'm the one they frame
I've been waiting long for one of us to say:
Save the darkness
let it never fade away -
In the living daylights
in the living daylights

Alright
hold on tight now
it's down
down to the wire

Set your hopes up way too high
living's in the way we die

Comes the morning and the headlights fade away

Hundred thousand changes
everything's the same
I've been waiting long for one of us to say:
Save the darkness
let it never fade away -
In the living daylights
living daylights
living daylights

Comes the morning and the headlights fade away

Hundred thousand people
I'm the one they frame
In the living daylights
in the living daylights

Living daylights
- set your hopes up way too high
Living daylights
- living's in the way we die -
Living daylights
- set your hopes up way too high -
Living daylights
- living's in the way we die -Captcha
Liedje A-ha The Living Daylights is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Living Daylightsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-ha The Living Daylights downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Living Daylights in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.