The Sun Alawys Shine On TV


(Pal Waaktaar)

Touch me
How can it be
Believe me
The sun always shines on TV

Hold me
Close to your heart
Touch me
And give all your love to me
to me

I Reached inside myself
And found nothing there
To ease the pressure off
My ever worried mind

All my powers waste away
I fear the crazed and lonely looks
The mirror's sending me
These Days

Touch me
How can it be
Believe me
The sun always shines on TV

Hold me
Close to your heart
Touch me
And give all your love to me

Please don't ask me to defend
The shamefull lowlands
Of the way I'm drifting
Gloomily through time
(Touch me)

I reached inside myself today
(Give all your love)
Thinking there's got to be some way
To keep the troubles distant

Hold me
Close to your heart
Touch me
And give all your love to meCaptcha
Liedje A-ha The Sun Alawys Shine On TV is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Sun Alawys Shine On TVmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-ha The Sun Alawys Shine On TV downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Sun Alawys Shine On TV in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.