Waiting For Her


Waiting for her
That's all I ever do
Waiting for her

So why didn't I
Take the measures justified

Our love has always been the same
She comes, then goes away again
Oh yeah

She used to say
We didn't have the breaks we should've had
Coming our way

But why didn't I take that time and put it right

Our love has always been the same
She leaves me standing out in the rain
Oh yeah

Send her my love
She's all I'm thinking of
Oh yeah
I'm telling you

And when she's sleeping by my side
Eyes closed, all knowledge trapped inside
Oh yeah

Why didn't I
Take the measures justified

Send her my love
She's all I'm thinking of
Oh yeah
I'm telling youCaptcha
Liedje A-ha Waiting For Her is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Waiting For Hermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-ha Waiting For Her downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Waiting For Her in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.