Too Far to Fly


CARRY ME
I CAN'T BELONG TO THIS ANYMORE
ITS JUST TOO FAR TO FLY WITH THESE BRUISED WINGS
YOUR EYES PUZZLE ME
YOU'VE GOT ME ON A LEASH, TEAR ME APART
YOU'VE GOT TO LET GO
I DON'T CARE ANYMORE
I JUST DON'T CARE ANYMORE
MY BLOOD SOAKED HANDS
THE SWEAT STINGS MY EYES
I DON'T WANT TO SAY GOODBYECaptcha
Liedje A Long Winter Too Far to Fly is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Too Far to Flymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Long Winter Too Far to Fly downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Too Far to Fly in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.