Songtekst van A Perfect Murder: Laughed At My Pain

Laughed At My Pain


I was reaching for a hand to hold on to
And you threw me this stone
The first that killed all of my hopes
My despair, my misery
Now that I've grown up the roles have changed
My despair, my misery
You're the puppet and I pull the strings
You're the puppet and I pull the fucking strings
Now hang by oneCaptcha
Liedje A Perfect Murder Laughed At My Pain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Laughed At My Painmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Perfect Murder Laughed At My Pain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Laughed At My Pain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.