The Drewling Baby


I cut myself today
I really don't know how
It wouldn't hurt that much
If I knew just how
I'm really calm this morning
But it still hurts a lot
Picked it in my mind
I never saw this other way
Little drewling baby
Is having a tooth
His hair is growing
His eyes will open
He will see the world
I know [repeat 3]
I never ever bleed
How ever much it hurts
Always drink too much
I cut myself again
We're trying to []
We're trying to laugh
[] makes me someone new
Smiling at me
Little drewling baby
Is having a tooth
His hair is growing
His eyes will open
He will see the world
I know [repeat 7]Captcha
Liedje A Shrine The Drewling Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Drewling Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Shrine The Drewling Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Drewling Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.