Stand Up


This town of sober answers
Feel free to watch your city
become more than a sitcom appendix
As we walk, the streets are bleeding
from the telium that they're bringing
The stars will pave your journey
To another x-rated love story

The hills have become your idles
The hills have become your idles

Stand up
We're falling back again
We'll find something better
We'll do anything
(This town has killed us both)

Stand up
We're falling back again
We'll find something better
We'll do anything
(This town has killed us both)
Stand up cause this town is failing us

This town is shifting power
Covered under useless ratings
Let's decide how to feed your children
Let's appall to the sound they're scripting
Seeing smile of the pain you're buying
Will it hurt when we live in paradise?
We'll wash it off on sunset

Seeing smile of the pain you're buying
Seeing smile of the pain you'll buy

Stand up
We're falling back again
We'll find something better
We'll do anything
(This town has killed us both)

Stand up
We're falling back again
We'll find something better
We'll do anything
(This town has killed us both)
Stand up cause this town is failing us

This might be your chance
And when you find them running with
Your gun in hand

Stand up
We're falling back again
We'll find something better
We'll do anything
(This town has killed us both)

Stand up
We're falling back again
We'll find something better
We'll do anything
(This town has killed us both)
Stand upCaptcha
Liedje A Static Lullaby Stand Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stand Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Static Lullaby Stand Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stand Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.