Songtekst van A Static Lullaby: The Jesus Haircut

The Jesus Haircut


It's time we took this holiday,
We thank you and send you our regards
The beach is great this time of year, 4th of June
We've seen our first sight of snow
And it was beautiful

And you might feel that this is better way of saying
We trusted you

Praise Fuck Destroy [x4]

And maybe we're saying you lost your tongue behind your plate of lie
We know you're starving for the chance to make this right
But the honest have let you go for breath of contract

And you might feel that this is better way of saying
We trusted you

Praise Fuck DestroyCaptcha
Liedje A Static Lullaby The Jesus Haircut is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Jesus Haircutmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Static Lullaby The Jesus Haircut downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Jesus Haircut in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.