I'm Losing


One thought one misconception
You hold my body close
I think I'm losing my grip
I think I'm losing control
Your fear is my obsession
Kind hearts inside are cold
I think I'm losing my grip
I think I'm losing control

These interests kill me and looks they heal my wounds
But why this time spent wasted
And I feel your pain right now
I think I'm falling down
I'm wasting all my patience on you

Unmask your hidden passions
This masquerade grows old
I think I'm losing my grip
I think I'm losing control
Deaf ears fall hard on silence attempted shock
I know I think I'm losing my grip
I think I'm losing control

These interests kills me and looks they heal my wounds
But why this time spent wasted
And I feel your pain right now
I think I'm falling down
I'm wasting all my patience on you
I'm losing
We can have tonightCaptcha
Liedje A Step Behind I'm Losing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm Losingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Step Behind I'm Losing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm Losing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.