Jailbait Judgement


Don't judge me now
I've got a brand new look
I'm coming out
I'm seeing faces turn around
I can't look back I can't look down
perceptions are a plus this time but nobody knows it
nobody knows I don't live for tomorrow but I live for the now

Who would have thought this time you feed me lies
oh how I tried to sway your misconceptions from a running start
you stopped my heart
I told you how I wanted things
you let me down you let me down
and judging by the looks of this you put it off

Your lies a fire put it out the ambers glow
I have no doubt the heat beneath us keeps us warm
your words are like a perfect storm

Don't judge me now
I've got a brand new look
I'm coming out
I'm seeing faces turn around
I can't look back I can't look down
perceptions are a plus this time but nobody knows it
nobody knows it I don't live for tomorrow but I live for the nowCaptcha
Liedje A Step Behind Jailbait Judgement is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jailbait Judgementmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Step Behind Jailbait Judgement downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jailbait Judgement in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.