Floorfiller


Hey Mr. DJ, in case you forgot
I came to get down
So you better make it hot
Cause I can't jump around when I hear groove killers
When I'm out sitting down, it's a clear time stealer

Give me a track with a phat kind of beat
A groove so unique that it kicks me off my seat
Cause I won't find a mood with a new spine chiller
When the crowd hits the room, it's a true crowd thiller

Freeze, better make it hot
Music please, blow the spot
Play that funky music

That is how we want it
Floorfiller
That is how we need it
Floorfiller
Something's outta order, people in the corners
Don't you see it
Can't you feel it

Floorfiller

Crank up a bass that can raise up the roof
A bomb diggy drum comin' at me with a poof
Gotta boom, shake the room, cause we're all heat seekers
With a jam that can slam down the walls, mindfreaker

Freeze, better make it hot
Music please, blow the spot
Play that funky music

That is how we want it
Floorfiller
That is how we need it
Floorfiller
Something's outta order, people in the corners
Don't you see it
Can't you feel it

You know by the sounds when the crowd is getting wild
Hands swinging high like a chopper in the sky
But a slow bumping flow ain't the way, pulse freezer
See the name of the game is to play, crowd pleaser

Freeze, better make it hot
Music please, blow the spot
Play that funky music

That is how we want it
Floorfiller
That is how we need it
Floorfiller
Something's outta order, people in the corners
Don't you see it
Can't you feel it

That is how we want it
Floorfiller
That is how we need it
Floorfiller
Something's outta order, people in the corners
Don't you see it
Can't you feel it

FloorfillerCaptcha
Liedje A-Teens Floorfiller is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Floorfillermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-Teens Floorfiller downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Floorfiller in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.