Have A Little Faith In Me


Have a little faith (yeah yeah yeah)
Put a little trust (yeah yeah yeah)
Have a little faith (yeah yeah yeah uhuh)
Put a little trust (yeah yeah yeah)

Lonely days, lonely nights
Without you by my side
memories and sad songs
Making me feel so blue (uhuh)
Now I Know yeah i realize
I see the world with different eyes
Give me one more chance
And i'll make it all up to you
CHORUS-
So have a little faith in me
But a little trust in me
Every little thing will be alright
Every little thing will be just fine
Have a little faith in me
And I will hold you in my arms tonight
Sitting here by the telephone
I Try to call but you're not home
I'm drifting away in echoes of yesterday
CHORUS
Have a little faith (yeah yeah yeah)
Put a little trust (yeah yeah yeah)
Have a little faith (yeah yeah yeah uhuh)
Put a little trust (yeah yeah yeah)
CHORUS (2x)
Have a little faith in me tonightCaptcha
Liedje A-Teens Have A Little Faith In Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Have A Little Faith In Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-Teens Have A Little Faith In Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Have A Little Faith In Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.