Upside Down


My grades are down from A's to D's
I'm way behind in history
I lost myself in fantasies
Of you and me together

I don't know why - I - I but dreaming's all I do
I won't get by-I-I on mere imagination

[Chorus:]
Upside down
Bouncing off the ceiling
Inside out
Stranger to this feeling
Got no clue what I should do
But I'll go crazy if I can't get next to you

My teacher says to concentrate
So what- his name was Peter the Great
The kings and queens will have to wait
Cuz I don't have forever

I wish that I - I - I could walk right up to you
Each time I try- I-I the same old hesitation

[Chorus]

Somehow someday
You will love me too
One day will be the day when all my dreams come true

Upside down...

[Chorus]

Upside down
Bouncing off the ceiling
Inside out
Stranger to this feeling
Got no clue what I should do
But I'll go crazy if I can't get next to...
But I'll go crazy if I can't get next to...
But I'll go crazy if I can't get next to youCaptcha
Liedje A-Teens Upside Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Upside Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A-Teens Upside Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Upside Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.