Songtekst van A Wilhelm Scream: Beautiful Girl Disease

Beautiful Girl Disease


You're gonna make them feel loved
They'll have an angel where their heart's supposed to be
You're gonna make them feel alone
You know you're gonna get to learn to love that responsibility
When everybody wants to be somebody else,
anybody would stick their neck out for you
You're gonna make them feel sick
You're gonna make them throw a noose around their necks
You're gonna take them for the ride
You pull it off because you're easy on the heart and the eyes
When everybody wants to be somebody else,
anybody would do the same, but I didn't yet
Did she just fuck them for a while?
I wonder if they had known that she belongs to no one now
I knew that she never would
Will I wait for her to come around?
I won't now
I hate myself for making myself bored,
but I'm used to it and it beats this race so many ran before,
so I'm used to itCaptcha
Liedje A Wilhelm Scream Beautiful Girl Disease is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Girl Diseasemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Wilhelm Scream Beautiful Girl Disease downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Girl Disease in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.