Nothing But Trouble


Up till now, was a man of common senses
Funny how I just give up on my defenses
But she's one of a kind
Just a girl that could easily twist your mind
But right now it feels so fine

She's nothing but trouble
Trouble's her name
She's driving me crazy
It's kind of insane
I'm searching for reason
To letting her go
Cause somewhere inside of me
I know
She's nothing but trouble

Everyone says I'm playing a game with fire
It's too late I'm just caught up in my desire

Cause she's one of a kind
Just a girl that could easily twist your mind
But right now it feels so fine

She's nothing but trouble
Trouble's her name
She's driving me crazy
It's kind of insane
I'm searching for reason
To letting her go
Cause somewhere inside of me
I know
She's nothing but trouble

When I look in her eyes
It's just hard to take anyone's advice
But somewhere I realise

She's nothing but trouble
Trouble's her name
She's driving me crazy
It's kind of insane
I'm searching for reason
To letting her go
Cause somewhere inside of me
I know
She's nothing but troubleCaptcha
Liedje A1 Nothing But Trouble is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nothing But Troublemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A1 Nothing But Trouble downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nothing But Trouble in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.