Between You And Me


So trouble comes strolling through the door
But anything worth having's worth fighting for
Fiction or fact you'll supply the plot
We'll both be featured - like it or not

Yes I guess you think I'm stupid and brutal
I should confess that the feeling is mutual

It's not between the devil and the deep blue see
Not between the truth and hypocrisy
Not between freedom and democracy
But between you - between you
Between you and me
Between you - between you
Between you and me

The stars and stripes meet the hammer and sickle
Not for honour but roubles and nickles
It ain't fisticuffs, it's a full scale war
Your secrets no secret anymore

Yes I guess you think I'm stupid and brutal
I should confess that the feeling is mutual

It's not between the devil and the deep blue see
Not between the truth and hypocrisy
Not between freedom and democracy
But between you - between you
Between you and me
Between you - between you
Between you and me

So trouble comes strolling through the doorCaptcha
Liedje ABC Between You And Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Between You And Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje ABC Between You And Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Between You And Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.