Songtekst van Abigor: Scars in the Landscape of God

Scars in the Landscape of God


I'm the one behind the shadows
Tyrant of damnation
Believer in war
I will build the bridge of hate
To walk on pagan ways
In the light of the moon
Hate in my heart
I wander through fire
To the valley of the shadow
I summon my inner self to strengthen my final will
I will destroy the promised land of God
To set the mighty flame
Flame - thou of wisdom the greatest
And to rise the hidden words
The words of ancient knowledge
The scars in the wind
Guide my path to the dark
Into my cold frozen reality
This is the dawn of the final war
The victory is written in my flesh
I laugh as my enemies fall
And the sun will retire
Into the darkness of the night
ForeverCaptcha
Liedje Abigor Scars in the Landscape of God is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Scars in the Landscape of Godmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Abigor Scars in the Landscape of God downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Scars in the Landscape of God in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.