Raubritter


Von der Festung dröhnt derbe Männerstimme
Rauher kehle Sang, hell die Gläser klingen

Beherrschen dies Gebiet, singen stolz ihr Lied
Raubritter, Raubritter, wie weit reicht unser Land ?!
Raubritter, Raubritter, wie stark ist unsere Hand ??!

In unsrer Knechtschaft Zeit griffen wir zu Waffen
Schlugen unsre Herren, Grafen und auch Pfaffen

Beherrschen dies Gebiet, singen stolz ihr Lied
Raubritter, Raubritter, wie weit reicht unser Land ?!
Raubritter, Raubritter, wie stark ist unsere Hand ??!

Groß ist unsre Macht, solange wir verreint
Hüten unsre Burg, trotzen jedem Feind

Beherrschen dies Gebiet, singen stolz ihr Lied
Raubritter, Raubritter, wie weit reicht unser Land ?!
Raubritter, Raubritter, wie stark ist unsere Hand ??!Captcha
Liedje Absurd Raubritter is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Raubrittermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Absurd Raubritter downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Raubritter in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.