Songtekst van Accidental Superhero: Miss You Like Crazy

Miss You Like Crazy


i heard you on the radio
i don't know what to say to you

so i thought i'd come up to the bedroom
but i tripped on your straw broom
failed to circumvent the event that made it so
stayed up for the video
the one on our favorite show
dropped your hands as the lights went down
and the air left my lips without a sound

i miss you like crazy
don't want to be alone anymore
don't want to be alone

i thought of nothing else but you
and it looks like he did too
saw the trap of the cult of that
that makes me do what i don't want to
and now it's up to you
whatever you want to do
saw you hands pretend to despair
and your mouth looked like it cared for something new

i miss you like crazy
don't want to be alone anymore
don't want to be alone

make up your mind
make up your mind
now it's up to you

i miss you like crazy
don't want to be alone anymore
don't want to be aloneCaptcha
Liedje Accidental Superhero Miss You Like Crazy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Miss You Like Crazymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Accidental Superhero Miss You Like Crazy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Miss You Like Crazy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.