Fortress


So now a hush falls on my heart
My mind at ease, apologies as I start
Overcome, Love holds me near
Pitiful boy, oh I am awed, try to be so sincere

I come into Your presence falling on my knees
Beautiful God, Your face I seek

All I can give you is me
My eyes are dim, and yet within I still see
Everything disappears, You are there
My heart wells up, why do You love?
Oh Lord, why do You care?

In the stillness, the quiet
In the peace, You are there
The idols gone, my mind is free
Your love for me
My sins You chose to bear

You are there, my Fortress, my Comfort
You are there, my Friend, my God
You are here, my Fortress, my Comfort
You are here, my Friend, my GodCaptcha
Liedje Ace Troubleshooter Fortress is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fortressmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ace Troubleshooter Fortress downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fortress in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.